Pleszew  kom.500 633 214
Jarocin    kom.512 859 406

 

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.

Oferujemy: 

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  OC komunikacyjne jest w Polsce obowiązkowe i musi je mieć każdy posiadacz pojazdu. OC jest tym szczególnym rodzajem ubezpieczenia, które chroni tego, kto płaci składkę oraz tego, kto jest poszkodowany w wypadku. Jeżeli zdarzy nam się spowodować wypadek, to jego ofiara dostanie odszkodowanie z naszej polisy OC. Dotyczy to zarówno zniszczonego samochodu, jak i uszczerbku na zdrowiu. Podobnie wygląda sytuacja, gdy to my jesteśmy ofiarą wypadku – odszkodowanie dostaniemy z polisy OC sprawcy.

  Obowiązkowe Ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa
   
 • Auto-Casco,
  AC w przeciwieństwie do OC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To posiadacz pojazdu decyduje, czy chce zawrzeć taką umowę. Casco chroni nas m.in. przed finansowymi skutkami szkód, które powstały z przyczyn niezależnych od nas (kradzież, wandalizm, żywioły itp.). AC jest polisą dobrowolną i chroni posiadacza pojazdu, a nie ofiarę wypadku.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance.